Wersja FLASH
wykonanie: "INTERVICO"
"WOLNY WYBIEG" - to jeden z rodzajów chowu kur.

 • Kury hodowane na wolnym wybiegu mają stały dostęp do wybiegu na świeżym powietrzu, pokrytego roslinnością.
 • Maksymalne zagęszczenie na 1 hektarze wybiegu może wynosić 2 500 ptaków (4 metry kwadratowe na kurę).
 • Gospodarz kilka razy dziennie zbiera jaja, które następnie trafiają do sprzedaży.
 • Przebywając na świeżym powietrzu, kury mogą zażywać kąpieli piaskowych oraz dobierać sobie pożywienie wg własnych potrzeb.
 • Kurnik wysłany jest ściółką, a każda kura ma swą grzędę i gniazdo.
 • Ptaki mogą poruszać się swobodnie, a to powoduje, że mają silniejsze kości.
 • Mogą korzystać z grzęd, wybierać miejsca gniazdowania, znoszenia jaj i wykazywać swoje naturalne zachowanie.
 • Pokarm podawany zwierzętom jest precyzyjnie dobierany, są to naturalne pasze (ziarna zbóż, marchew, lucerna, pokrzywa) bez dodatku konserwantów.
 • Dzięki temu wszystkiemu kury znoszą smaczne jaja o naturalnej barwie zóltka.
Wolny wybieg Skąd mamy wiedzieć, od jakich kur pochodzą jajka, które chcemy kupić w sklepie?
To proste. Na opakowaniu muszą być umieszczone informacje. Poza tym na każdej skorupce znajduje się specjalny kod, np.: 1PL 00000000. Pierwsza cyferka mówi nam, w jakich warunkach mieszka kura, która zniosła to jajko. Im niższa cyfra, tym lepsze warunki ma kura, i tak:
1PL to wolny wybieg.

W odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, wśród których coraz większą popularnością
cieszą się humanitarne systemy utrzymania zwierząt , zapewniające im komfort i dobrostan tzn. stan dobrego fizycznego i psychicznego samopoczucia zwierzęcia z otaczającym je środowiskiem.

P. W. "Zielone Łąki" wprowadziły na rynek jajka ściółkowe.

 • Kurniki ściółkowe z odpowiednio urządzonymi wybiegami zapewniają nioskom komfort.
 • Naturalną barwę żółtka jaja sciółkowe zawdzięczają dobrze dobranej karmie: ziarnom zbóż,
       marchwi, lucernie, pokrzywie.
 • P. W. "Zielone Łąki" zapewniają wysoką jakość jaj
  m. in. poprzez prawidłowe oznakowanie zarówno jaj
  (jaja ściółkowe na początku kodu są oznaczone cyfrą 2),
  jak i opakowań, w których są one spakowane (pełna informacja na opakowaniu).

  Droga jajka ściółkowego z gospodarstwa do sklepu poddana jest programowi zabezpieczenia wysokiej jakości produktu. W tym celu wdrażamy system HACCP, polegający na kontroli wszystkich procesów, jakim poddawana jest żywność, identyfikowaniu ryzyka
  i zapobieganiu problemom związanym z jakością zdrowotną.
  Kontroli poddawana jest zarówno wilgotność, temperatura przechowywania, transportu,
  jak i warunki higieniczno-sanitarne transportu, przechowywania, pakowania i sprzedaży jaj.

  JAJA ŚCIÓŁKOWE TO:
 • bardziej humanitarne systemy produkcji jajek,
 • produkcja jajek w warunkach przyjaznych dla zwierząt,
 • przestrzeń przeznaczona dla każdej kury JEST większa, niż przestrzeń ZWYKLE zapewniana
        w wielu KURNIKACH (FARMACH) z przemysłowym sposobem produkcji.

 • P. W. "ZIELONE ŁĄKI" SĄ SPONSOREM BAŻANTA SREBRZYSTEGO W OGRODZIE FAUNY POLSKIEJ
  W LEŚNYM PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU "MYŚLĘCINEK".

  © 2007 - 2011 P. W. "Zielone Łąki"®